18 August 2004

bhris an aimsir

Bhris an aimsir ar feadh cupla bomaite, agus chuir mé bia do na halpacaí. Bhí íontach ocras orthu. Ní raibh siad ag ithe an féar nuair a bhí sé báisteach, is docha.

No comments: