14 August 2004

crop circles

B'fheidir go bhfeadh mé abalta crop circles a dheanamh nuair atá mo chuid alpacaí compoirteach leis an adhastar. Féach ar seo! Bheadh muintir trasna ón bá abalta iad a fheiceáil.

No comments: