31 January 2006

Fuair Gealán bás inniu. Bhí sé iontach tobann. Bhí sí ag feabhsú go tapaidh tar éis a hobráid. Bhí sí ag cur amach anois is arís, ach cheap mé gurb é na antibiotics an cúis. Ansin, anocht thosaigh sí ag meowáil, agus bhí sí ag corraí. Labhair mé leis an tréidlia on-call, agus cheap sé go raibh saghas calcadh ina bolg. Ach níor cheap sé gur cás práinne é, agus níor cheap mise ach a oiread. Mhol dom í a choinneáil te anocht, agus í a iompair chuig an tréidlia ar maidin le X-ray. Ach, go tobann, rinne sí níos measa, agus fuair sé bás. Bhí sé chomh tapaidh, ní raibh an t-am agam cur glaoch ar an tréidlia arís. Buíochas le Dia ní raibh sise agus Dougal ró-chairdiúil fós.

Ar a bheag, bhí teach aici, agus grá, ar feadh na sé seachtaine a saoil. Bhí sé iontach sásta anseo, ní dheachaigh sí áit ar bith in aice leis an doras!

Ceapaim go bhfanfaidh an wombat tamall beag roimh ainmhithe eile a fháil.

19 January 2006

Wombat Abú!

Cuir Gaeilge ar an fhocal "wombat".

An ndúirt tú "vombat"? Sin mícheart! Is vaimpir é na vombait. Itheann siad an adhfhuafaireacht, seacláid bhán (crith!). Fan na wombait uaisle amach óna neamhmharbh.

Ar an Ghaeilge, tá an litir "w" in áirithe don fhocal thar cách: "wombat".

Tráthnóna gnáthúil i dTír na Wombait

Tráthnóna gnáthúil i dTír na Wombait:

D'athlíon mé na buidéil uisce te faoi Gealán, an cat atá ag slánú tar éis an spayáil.

Thug mé "nummies" chuig na halpacaí, agus chuig an spideog a thugann cuairt orm gach lá.

Rinne mise agus Dougal siúil fada.

I rith an tsiúil, chasadh muid le caora a bhí i bhfostú sna driseacha. Bhain mé as é.

Thug mé piolla do Ghealán, agus d'athlíon mé na buidéil uisce te arís.


gnáthúil = usual, typical
athlíon = refill (v.)
ag slánú = recovering
spideog = robin
cas le = met
i bhfostú = entangles
driseacha = briars
piolla = pill


I'm still learning; don't model your Irish on mine.

Gealán

Fuair mé cat eile roimh Nollaig. "Gealán" is ainm di, mar tá gealán nó luisne ar fionnadh aici. Bhí sí ina cónaí sa chaolsráid in aice leis an mhargadh, sa Charraig. Ceapann na comharsana go bhfuil naoi míosa d'aois aici. Tá sí iontach chairdiúil, ach tá sí eaglach. Ag an thús, bhí iontach faitíos an madadh uirthi. Ach tá Dougal chomh mín mánla le haingeal, agus cuirfidh sé faoi dhraíocht í faoi deara.

Fág mé ag an thréidlia í, le spayail. Ach ní raibh broinn ar bith inti; b'fhéidir go spaytar í cheana féin, nó b'fhéidir níor fhorbair í. Ach níl aon aiféala orm gur chuir mé faoi scian í, mar fuair an tréidlia rud suimiúil: piléar beag, píosa urchar luaidhe ina bolg! Fuair an tréidlia amach é, agus tá Gealán abhaile anois, ag slánú. Is bocht an créatúr!

gealán = sparkle, gleam
luisne = shimmer
fionnadh = fur
caolsráid = alley
chomh mín mánla le haingeal = as gentle as a lamb (lit. angel)
cuirfidh sé faoi dhraíocht í = he will charm her
tréidlia = vet
broinn = womb, uterus
forbair = develop
piléar = bullet
urchar luaidhe = lead shot
ag slánú = recovering

I'm still learning; don't model your Irish on mine.