19 January 2006

Tráthnóna gnáthúil i dTír na Wombait

Tráthnóna gnáthúil i dTír na Wombait:

D'athlíon mé na buidéil uisce te faoi Gealán, an cat atá ag slánú tar éis an spayáil.

Thug mé "nummies" chuig na halpacaí, agus chuig an spideog a thugann cuairt orm gach lá.

Rinne mise agus Dougal siúil fada.

I rith an tsiúil, chasadh muid le caora a bhí i bhfostú sna driseacha. Bhain mé as é.

Thug mé piolla do Ghealán, agus d'athlíon mé na buidéil uisce te arís.


gnáthúil = usual, typical
athlíon = refill (v.)
ag slánú = recovering
spideog = robin
cas le = met
i bhfostú = entangles
driseacha = briars
piolla = pill


I'm still learning; don't model your Irish on mine.

No comments: