19 January 2006

Gealán

Fuair mé cat eile roimh Nollaig. "Gealán" is ainm di, mar tá gealán nó luisne ar fionnadh aici. Bhí sí ina cónaí sa chaolsráid in aice leis an mhargadh, sa Charraig. Ceapann na comharsana go bhfuil naoi míosa d'aois aici. Tá sí iontach chairdiúil, ach tá sí eaglach. Ag an thús, bhí iontach faitíos an madadh uirthi. Ach tá Dougal chomh mín mánla le haingeal, agus cuirfidh sé faoi dhraíocht í faoi deara.

Fág mé ag an thréidlia í, le spayail. Ach ní raibh broinn ar bith inti; b'fhéidir go spaytar í cheana féin, nó b'fhéidir níor fhorbair í. Ach níl aon aiféala orm gur chuir mé faoi scian í, mar fuair an tréidlia rud suimiúil: piléar beag, píosa urchar luaidhe ina bolg! Fuair an tréidlia amach é, agus tá Gealán abhaile anois, ag slánú. Is bocht an créatúr!

gealán = sparkle, gleam
luisne = shimmer
fionnadh = fur
caolsráid = alley
chomh mín mánla le haingeal = as gentle as a lamb (lit. angel)
cuirfidh sé faoi dhraíocht í = he will charm her
tréidlia = vet
broinn = womb, uterus
forbair = develop
piléar = bullet
urchar luaidhe = lead shot
ag slánú = recovering

I'm still learning; don't model your Irish on mine.

No comments: