21 December 2005

IGTF as feidhm

Tá fadhb ag freastálaí IGTF faoi láthair. Níl aon eolas eile agam fós. Dá bhfaighainn aon eolas eile agam sula dtagann IGTF ar ais i bhfeidhm, cuirfidh mé é anseo.

There is a problem with the IGTF server at present. I don't have any other information yet. If I get any information before the server comes back online, I will post it here.

No comments: