15 May 2008

An freagra

Cúpla lá ó shin, thaispeáin mé an scáilghraf seo daoibh, agus d'iarr mé oraibh buille faoi thuairim a thabhairt cad é an bainisteoir fuinneog ann. Anois, tá sé in am an rún a ligean le gach duine. Seo bainisteoir fuinneog réasúnta nua, darb ainm Openbox. Tá sé bunaithe ar Blackbox (Kevin, bhí tú beagnach ceart!), tá sé iontach sochumraithe fríd XML, agus tá sé gasta.

A few days ago, I showed you this screenshot and invited guesses as to what window manager is depicted. Now it's time to reveal the secret. This is a fairly new window manager called Openbox. It's based on Blackbox (Kevin, you were nearly right!), it's very easy to configure using XML, and it's fast.

I'm a learner and I make mistakes. My Irish is not for use in nuclear reactors.

No comments: