06 December 2009

Monatóir nua

Cheannaigh mé monatóir níos mó (24") cúpla mí ó shin.

Is fearr liom gach feidhmchlár a úsáid i modh lánscáileáin, agus téim eatarthu ag ALT-TABáil. Ní bhainim úsáid as leagain amach tílithe ar chor ar bith. Tá an chuid is mó de na feidhmchláir ábalta deá-úsáid a bhaint as an spás breise (tar éis giota cumraíochta). Ach fágann suíomhanna idirlíne sraith mhór spáis fholaimh, go hiondúil. (Tabhair faoi deara go mbaineann an blog seo úsáid as an spás uilig!)

Níl sé éasca leathanaigh idirlíne a dhearadh ionas go bhfuil siad oiriúnach don gach cineál monatóra. Ba mhaith liom tacaíocht do cholúin téacs lúfair a fheiceáil i HTML, agus rudaí mar sin.

I bought a new monitor a few months ago.

I use all apps full-screen, and ALT-TAB between them. I almost never use tiling at all. Most apps can make good use of the extra space (after a bit of re-configuration), but most websites leave huge swaths of space unused. (Notice that this blog uses all the space!)

It's not easy to design web pages that work well on all monitor sizes. I would like for HTML to provide support for flowing columns of text, and stuff like that.

No comments: