08 December 2009

Sean-nós nó seanscoil?

Dia dhaoibh, agus fáilte chuig an cluiche is nua, Sean-nós nó seanscoil? Is éasca é a imirt: Abair liom gur amhrán sean-nós, nó amhrán "seanscoil" aistrithe ón Béarla. Bhuel, is amhráin Béarla iad go léir, aistrithe go maolscríobach. Mar sin de, abair liom an teidil bunaidh nó an cainteoir.

Amhrán #1
Ag rolláil síos an sráid, ag caitheamh indo, ag baint súimín as jin agus sú
Ligthe ar ais [le m'intinn ar mo chuid airgid agus mo chuid airgid ar m'intinn]

Amhrán #2

Ta mé thuas sa chlub le mo 'bhalies, ag iarraidh beagán VI a fháil
Coinnigh síos ar an eochair íochtar é, mar tá an fhios agat caidé mar a móthann sé
Is ansin a chonaic mé Shorty, bhí sí ag seicéal suas orm
Ón an cluiche a bhí sí ag cur i mo chluas, shílfeá go raibh aithne aici orm
Dá bhrí sin, réitigh muid fuaraigh

D'éirigh an caint trom. Bhí cuma uirthi go raibh sí réidh pléasc
Coimhéad! Coimhéad!
Bhí sí ag rá "goitse, goitse"
Mar sin de, d'éirigh mé suas agus léan mé chuig an urlár í
Dúirt sí "A phaiste, gabhaigí"
Nuair a inis mé dí, dúirt mé

Sea (sea) Tháinig Shorty síos mé a fháil
Sea (sea) Bhí mé chomh beirthe, rinn mé dearmad gur inis sí domh
Sea (sea) Mar gheall ar go raibh an fhios ag mo chailín, ba choir duit cuir srian orm
Sea (sea) An céad rud eile a raibh an fhios agam faoi, bhí sí thuas ar fad orm, ag scairtú:

Sea, sea, sea, sea, sea, sea
Sea, sea, sea, sea, sea, sea

* Shorty = canúint ar "sí"

Amhrán #3
Seo an fáth go bhfuil mé té
Seo an fáth go bhfuil mé té
Seo an fáth
Seo an fáth
Seo an fáth go bhfuil mé té

Tá mé té mar is cuil mé
Níl tú mar nach bhfuil tú
Seo an fáth
Seo an fáth
Seo an fáth go bhfuil mé té

Amhrán #4
D'iarraidh siad tabhairt orm dul chuig aonaid athshlánúcháin
Ach dúirt mé ní rachaidh mé, ní rachaidh, ní rachaidh
Bhí, bhí dubh orm, ach nuair a thiocfaidh mé ar ais
Ní bheith an fhios agaibh, ní bheith, ní bheith

Amhrán #5
glaonn sí "an tUasal Boombastach"
dúirt go bhfuil mé go hiontach
teagmhaigh le mo dhroim
dúirt sí go mise an tUasal Ró... ró... rómánsach
dúirt go bhfuil mé go hiontach
teagmhaigh le mo dhroim
slíoctha mar síoda

Hello, and welcome to the newest game, Sean-nós nó seanscoil? It's easy to play: Tell me whether it's a sean-nós song, or an "Old Skool" style rap translated from English. Okay, they're all songs in English, roughly translated. So just tell me the title or artist.

No comments: