13 September 2004

aimsir uafasach

Tá an aimsir uafasach inniú. Tá sé ag cur baisteach, agus tá sé íontach garb. Tá súil agam nach dtiocfaidh an cría (páiste alpaca) inniú. Tá fhios agam go bhfuil cleachtadh ag na halpacaí ar an drochaimsir, ach bíonn ímní orm faoi mo chuid ainmithe ar aon chaoi. Nuair a bhi siad sa pairc uachtarach, bhí didean ar fáil ach níor bhain siad usáid leis. Ba mhaith liom bothán simplí a thogáil sa pairc íochtarach freisin sgus ní bheith chomh imní orm.

No comments: