29 March 2005

Lá iontach eile!

Lá iontach eile! Maidin inniu, bhí muid ag stáideir an tuisil ginideach agus na díochlaontaí. Tar éis an am lón, bhí diospoireach again faoina buntaiste agus na míbhuntaiste ar an cosc tobac sa phub.

Tá mé an-ghnóthach an seachtain seo. Bím ag obair tar éis an rang gach oiche, ag deanamh reidh tairiscint.

Fuair mé píosa beag Alice in Wonderland as Gaeilge ar an idirlín. Níl an teanga rodheacair. Bain sult as:

http://www.evertype.com/gram/scathan.html

diospoireach = discussion, debate
buntaiste = advantage
míbhuntaiste = (can you guess?)
tuisil ginideach = genitive case
díochlaontaí = [noun] declensions
tairiscint = proposal

No comments: