31 May 2005

Cluasa abhaile

Tá Cluasa abhaile anois. Nuair a chonaic mé é, bhris mo chroí. Is beag an tairbhe a dhéanfaidh a chosa deiridh dó. d'imigh mé agus ualach ar mo chroí. Bhí an-imní orm i rith na tiomána abhaile.

Ach nuair a tháinig muid abhaile, d'éirigh mo chroí. Bhí Cluasa iontach sásta a bheith abhaile. Déan sé cúpla "bunny hops", agus ansin bhí a fhios agam go gcuirfidh sé in oiriúint.


abhaile = at home
Nuair a chonaic mé = when I saw
bhris mo chroí = my heart broke
Is beag an tairbhe a dhéanfaidh... = ... is/are of little use
cosa deiridh = hind legs
d'imigh mé = I left
agus ualach ar mo chroí = with a heavy heart
Bhí an-imní orm = i was very worried
i rith na tiomána = during the drive
d'éirigh mo chroí = my heart lightened
iontach sásta a bheith = very happy to be
go gcuirfidh sé in oiriúint = that he would adapt

I'm still learning, so don't model your Irish on mine.

No comments: