28 September 2004

gáir bhreige

Ní raibh an-ocras ar an alpaca atá ag súil le cría, agus bhí a liopa íochtarach ar sileadh leí. Ceap mé go raibh sí reidh le cría a bhreith, ach bhí imní orm go raibh tinneas uirthí. Chuir mé glaoch ar cupla duine atá alpacaí orthu, ach ní raibh duine ar bith abhaile. Thabhair má cuairt ar feirm a bhfuil muinín agam air, ach níl sé abhaile ach oiread. Bhí mé ag breathnú ar mo chuid leabhartha alpaca ar eolas.

Chuaigh mé ar ais go dtí an pairc ansin, agus bhí cuma gnáth ar an beanalpaca! Ní raibh rud ar bith de dhí uirthi, ach bhí mise i ndeireadh na p_ice!

B'fheidir go bhfuil cría amarach?

gáir bhreige = false alarm
cría = baby alpaca

27 September 2004

Díospóireacht

Tá tuirse orm. Iarradh orm a bheith mar moderator ar foram, agus is áit íontach beoithe í. Bhí gach duine ag déanamh díospóireacht faoi rud eigin inniú.

Tá forbairt an cluife eactraí ag éirí maith go leor.

24 September 2004

sceartán

Bhá sceartán ar béal mo mhadadh ar maidín inniú. Is fuath liom a bheith ag plé le sceartáin riomh an bricfeasta -- Ugh!. Agus bíonn siad i gconaí ar an béal. Tá mo mhadadh bocht ag tabhairt na gcor nuair atá mé a bhéal a láimhsiú. Ach bhain mé an sceartáin amach, faoi dheireadh.

sceartán = tick
ag tabhairt na gcor = squirming"

22 September 2004

ag súil le cría

Tá ain aimsir usfasach inniu, ceo agus báisteach. Caithfidh má cuairt a thabhairt ar na halpacaí anois. An mbeidh cría ann inniu? Fan go bhfeicimid. Níl sá neamhcoitianta cría a theacht cupla seachtain mall.

suíomh nua

Ceapaim gur fear liom jablog anois. Tá go leor buntaistí ann. Bhfeidir go mbainfidh mé usáid as jablog le mo príómhblog, ach tabharfadh mé cuairt ar mo cuntas Live Journal gach lá."

18 September 2004

cuairt leis na halpacaí

Tá mé tar éis ag cur bia do na halpacaí. Níl aon cría fós! Tá má ag súil go mór leis. Bhí na halpacaí ag sugradh "Rí na Sleibhte" ar an cnoc beag sa pairc. Tháinig cupla cith gealáin, ach ba cuma liomsa agus le Dougal."

17 September 2004

broc

broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc
beacain beacain
broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc
beacain beacain
broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc
beacain beacain
broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc
beacain beacain
nathair! nathair! nathair! nathair! nathair! nathair! oooh is nathair í!

Trína chéile? Cliceáil anseo.

14 September 2004

Fóireann spallaí do bhallaí cómh maith le clocha móra

7158,2004-09-14 18:28:00,2004-09-14 10:28:49,,"
Faoi dheireadh, tá an aimsir go halainn inniú. Thug mise agus mo mhadadh Dougal cuairt ar na haplacaí. Níor tháinig an cría (1) fós. D'inis mé an bheanalpaca gur íontach an lá inniú an cría a bhreith, ach is dócha nach raibh sí ag éisteacht.

Chaith mé an trathnóna ag deisiú na mballa clocha. Agus anois, tuigim an-mhaith an seanfhocal: Fóireann spallaí do bhallaí cómh maith le clocha móra.(2)

1. cría = paiste alpaca
2. Walls require spalls as well as large stones. (Spalls are chips broken off a rock by a hammer. The proverb refers to the building of a dry stone wall.)"

13 September 2004

aimsir uafasach

Tá an aimsir uafasach inniú. Tá sé ag cur baisteach, agus tá sé íontach garb. Tá súil agam nach dtiocfaidh an cría (páiste alpaca) inniú. Tá fhios agam go bhfuil cleachtadh ag na halpacaí ar an drochaimsir, ach bíonn ímní orm faoi mo chuid ainmithe ar aon chaoi. Nuair a bhi siad sa pairc uachtarach, bhí didean ar fáil ach níor bhain siad usáid leis. Ba mhaith liom bothán simplí a thogáil sa pairc íochtarach freisin sgus ní bheith chomh imní orm.

11 September 2004

an fál

Chríochnaigh mé an fál thart an pairc íochtarach cupla lá ó shin. Sheol mise agus comharsa agus cupla paistí áitiúil na halpacaí síos an boithrín go dtí "radharc na mara" (an ainm nua atá ar an pairc íochtarach). Agus an rud is tabhachtaí, níor thainig sé ar ais! Tá siad a sásta a fanacht ansin. Tá mé ag súil go mór le teacht an "cría" (paiste alpaca). Lá ar bith anois...

Is ladronach a bheith ag leiriú na pairceanna i gconaí. Is fearr liom ainmneacha a úsáid. Ba mhaith liom fail amach go bhfuil aon ainmneacha ar na pairceanna cheana féin. Cuirfidh mé ceist ar na comharsanna níos sine. Go dtí sin, chuir mé na hainmneacha seo ar na pairceanna:

Radharc na Mara (an pairc is isle, in aice le Port a' Chabhlaigh)
Foscadh na hAille
Gnáthóg na hAlpacaí
Ard na nAlpacai
An Triantán (an pairc is airde)

06 September 2004

IGTF

Níor scríóbh mé aon rud sa dialann i gceann tamall ar fad! Bím ag labhairt ar an IGTF foram go minic.

Chuir mé ainm nua ar an piscín: "Súil Eile", mar a deirtear ar TG4 (staisiún teilifís as Gaeilge). Déir T S Eliot "Is deacair a bheith ainmneacha a chur ar na cait", agus bhí an ceart aige. Ar aon chaoi, tá mo mhadadh Dougal agus mo chat cairdiúil go leor. Bím Dougal an cat a ghruimeaireacht ro-mhinic. Tá "punk hairdo" ag an creatúr bocht! Nuar atá sí níos sine, beith sí abalta í féin a chosaint. Go dtí sin, caithfidh mé í a shabháil gach cupla uair.