02 November 2004

Féar tirim

Tá foinse féir tirim agam don Gheimhreadh faoi dheireadh! Fuair mé fear a bhfuil féar tirim aige, agus tá sé sásta é a choinneáil go dtí an t-am ar ga liom é. Tá mo jíp abalta ceithre corna féir a iompar. Déanann an fear críolta, agus cheannaigh mé ceann acu. Tá Gaeilge aige, agus duirt sé go labhreoidh muid as Gaeilge an t-am seo chugainn.

31 October 2004

Ag schmoozáil as Gaeilge

Bhí stand agam ag an tOireachtas i Leitir Ceanain an seachtain seo caite. Is díthreabhach mé. Níl mé abalta "schmooze". Tá má cotúil leis na daoine nach bhfuil aithne agam orthu. Tá eagla aga ar díolta. Bhí mé ag obair an-dheanach an oíche aréir ag cuir dluthdíoscaí isteach sna clúdaigh. Chaith mé a bheith ag schmoozáilte... as Gaeilge.

Ach bhí sé maith go leor. Ní bheadh mé abalta uisce a dhíol sa fásach... ach níor fhionn mé uisce, sin an cúis. Níor uisce mo smaoineamh féin (cé gur maith liom uisce). Ach tá mé abalta caint faoi mo torthaí féin i rith an lae gan a bheith cotúil, mar tá díograis agam faoina sin. Bhí mo chuid Gaeilge an-bhriste ag an dtús, ach ag deireadh an lae, tháinig na focail níos fusa.

27 October 2004

suíomh suimiúil

Seo an suíomh suimiúil: http://www.nanahiro.com/compe/main.html,public,0,,

12 October 2004

Gibney

Oíche Dhéardaoin, bhí ceann do mo chuid alpacaí in a luí agus níor eireódh sé. Ní raibh cuma tinnis air, agus bhí mé cinnte go raibh sé gortaithe. Ach chuaigh sé ar meath go han-tapaidh, agus nuair a tháinig an tréidlia bhí Gibney ar a thaobh, an anáil bainte de, agus ag comhrá leis an mbás. Thug an tréidlia IV, frithbheathaigh, agus píanmhúchain dó. Bhí iontas an domhain orm mar nach raibh orm cuidiú a iarraidh comharsana cuidiú liom; tháinig beirt chuiditheoir as a stuaim féin.

Chuir mé ceann de mo chuid tuaillí mhóra is fearr, agus mo "army poncho" ar Gibney é a choinneáil tirim agus té san oíche sin. An maidín dár gcionn, bhí sé an-tinn arís. Ach bhí an grían amuigh, buíochas le Día. Chaith mé an chuid is mó den am ag iompar a chinn agus leachtanna a chur in a bhéal. Faoi dhearadh, bhí sé seasmhach, agus bhí orm chaoí a fháil le é a iompar suas an cnoc agus isteach sa bóitheach té tirim.

Thiomáin comharsa tarracóir chun an pairce. Chuir muid Gibney sa scooper-yoke, agus d'iompair muid suas an chnoc agus isteach san "ICU" nua alpacaí (cuid de na bóithíthe) é. Sheol muid na dhá alpaca eile ar áis in aice leis an teach. Bhí greann ar na comharsanna ar chloisint dóibh mé ag cur ordaithe ar na halpacaí as Gaeilge... agus bhí íontas orthu nuair a gheill siad! Dúirt mé leis go bhfuil gach do mo chuid ainmhíthe dháteangach!

Bhí sé i bhfad níos easca aire a thabhairt do Gibney san ICU. Ba choscrach a shiúil trasna na phairce, aghaidh a thabhairt ar foirm gan cuma beo, agus mise ag súil le tarraingt na gcluas go mbeidh a fhios agam go raibh beocht ann. Ach san ICU, bhurlaím Gibney i duvet clúmhach, a cheann ar piliúr, agus a lán buidéal uisce té ina thimpeall. Thug mé leachtanna IV, vitimíní, agus 'chuile short cógas eile. Ba altra dílis Dougal, ina luí in aice le Gibney é a théamh.

Ach chuaigh Gibney ar meath oíche Shathairn. Shocraigh mé leis an tréidlia é a chur síos maidín de Domhnaigh. Tá áthas orm go raibh mé ansin nuair a bhfuair sé bás.

Tá cuimhne dheas agam ar Gibney: Ar an lá gríanmhar sin, sular iompraíodh é isteach sna bóithíthe, chaith mé an maidin ag iompar a chinn. Faoi dheireadh, bhí tuirse ar na lámha, agus luigh mé ar mo thaobh lena cheann ag tabhairt scíth ar mo bhásta. Bhí an beirt againn inár gcoladh gan mhoill. Is dócha nach bhfuil mórán daoine ann a raibh ina bpiliúr alpaca.

06 October 2004

obair páipéar

Is lá oibre paipéir inniu. Chaith mé an lá ag obair na cuntais, agus ag cur mo phlan gnó in eagair. Bhí na tascaí ladronach, ach bhí siad tabhactach.",public,0,,

05 October 2004

gan cría fós

Níl aon cría fós. Bhí muid ag súil na breithe dhá seachtain ó shin. B'fheidir níl an bheanalpaca ag iompair. Mura bhfuil sí ag iompair, tá sí ramhar. Is cuma sláintiúl uirthi, ar aon chaoi.

Tá sé ro-dhéanach anois í a cupláil arís.

cría = baby alpaca

28 September 2004

gáir bhreige

Ní raibh an-ocras ar an alpaca atá ag súil le cría, agus bhí a liopa íochtarach ar sileadh leí. Ceap mé go raibh sí reidh le cría a bhreith, ach bhí imní orm go raibh tinneas uirthí. Chuir mé glaoch ar cupla duine atá alpacaí orthu, ach ní raibh duine ar bith abhaile. Thabhair má cuairt ar feirm a bhfuil muinín agam air, ach níl sé abhaile ach oiread. Bhí mé ag breathnú ar mo chuid leabhartha alpaca ar eolas.

Chuaigh mé ar ais go dtí an pairc ansin, agus bhí cuma gnáth ar an beanalpaca! Ní raibh rud ar bith de dhí uirthi, ach bhí mise i ndeireadh na p_ice!

B'fheidir go bhfuil cría amarach?

gáir bhreige = false alarm
cría = baby alpaca

27 September 2004

Díospóireacht

Tá tuirse orm. Iarradh orm a bheith mar moderator ar foram, agus is áit íontach beoithe í. Bhí gach duine ag déanamh díospóireacht faoi rud eigin inniú.

Tá forbairt an cluife eactraí ag éirí maith go leor.

24 September 2004

sceartán

Bhá sceartán ar béal mo mhadadh ar maidín inniú. Is fuath liom a bheith ag plé le sceartáin riomh an bricfeasta -- Ugh!. Agus bíonn siad i gconaí ar an béal. Tá mo mhadadh bocht ag tabhairt na gcor nuair atá mé a bhéal a láimhsiú. Ach bhain mé an sceartáin amach, faoi dheireadh.

sceartán = tick
ag tabhairt na gcor = squirming"

22 September 2004

ag súil le cría

Tá ain aimsir usfasach inniu, ceo agus báisteach. Caithfidh má cuairt a thabhairt ar na halpacaí anois. An mbeidh cría ann inniu? Fan go bhfeicimid. Níl sá neamhcoitianta cría a theacht cupla seachtain mall.

suíomh nua

Ceapaim gur fear liom jablog anois. Tá go leor buntaistí ann. Bhfeidir go mbainfidh mé usáid as jablog le mo príómhblog, ach tabharfadh mé cuairt ar mo cuntas Live Journal gach lá."

18 September 2004

cuairt leis na halpacaí

Tá mé tar éis ag cur bia do na halpacaí. Níl aon cría fós! Tá má ag súil go mór leis. Bhí na halpacaí ag sugradh "Rí na Sleibhte" ar an cnoc beag sa pairc. Tháinig cupla cith gealáin, ach ba cuma liomsa agus le Dougal."

17 September 2004

broc

broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc
beacain beacain
broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc
beacain beacain
broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc
beacain beacain
broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc broc
beacain beacain
nathair! nathair! nathair! nathair! nathair! nathair! oooh is nathair í!

Trína chéile? Cliceáil anseo.

14 September 2004

Fóireann spallaí do bhallaí cómh maith le clocha móra

7158,2004-09-14 18:28:00,2004-09-14 10:28:49,,"
Faoi dheireadh, tá an aimsir go halainn inniú. Thug mise agus mo mhadadh Dougal cuairt ar na haplacaí. Níor tháinig an cría (1) fós. D'inis mé an bheanalpaca gur íontach an lá inniú an cría a bhreith, ach is dócha nach raibh sí ag éisteacht.

Chaith mé an trathnóna ag deisiú na mballa clocha. Agus anois, tuigim an-mhaith an seanfhocal: Fóireann spallaí do bhallaí cómh maith le clocha móra.(2)

1. cría = paiste alpaca
2. Walls require spalls as well as large stones. (Spalls are chips broken off a rock by a hammer. The proverb refers to the building of a dry stone wall.)"

13 September 2004

aimsir uafasach

Tá an aimsir uafasach inniú. Tá sé ag cur baisteach, agus tá sé íontach garb. Tá súil agam nach dtiocfaidh an cría (páiste alpaca) inniú. Tá fhios agam go bhfuil cleachtadh ag na halpacaí ar an drochaimsir, ach bíonn ímní orm faoi mo chuid ainmithe ar aon chaoi. Nuair a bhi siad sa pairc uachtarach, bhí didean ar fáil ach níor bhain siad usáid leis. Ba mhaith liom bothán simplí a thogáil sa pairc íochtarach freisin sgus ní bheith chomh imní orm.

11 September 2004

an fál

Chríochnaigh mé an fál thart an pairc íochtarach cupla lá ó shin. Sheol mise agus comharsa agus cupla paistí áitiúil na halpacaí síos an boithrín go dtí "radharc na mara" (an ainm nua atá ar an pairc íochtarach). Agus an rud is tabhachtaí, níor thainig sé ar ais! Tá siad a sásta a fanacht ansin. Tá mé ag súil go mór le teacht an "cría" (paiste alpaca). Lá ar bith anois...

Is ladronach a bheith ag leiriú na pairceanna i gconaí. Is fearr liom ainmneacha a úsáid. Ba mhaith liom fail amach go bhfuil aon ainmneacha ar na pairceanna cheana féin. Cuirfidh mé ceist ar na comharsanna níos sine. Go dtí sin, chuir mé na hainmneacha seo ar na pairceanna:

Radharc na Mara (an pairc is isle, in aice le Port a' Chabhlaigh)
Foscadh na hAille
Gnáthóg na hAlpacaí
Ard na nAlpacai
An Triantán (an pairc is airde)

06 September 2004

IGTF

Níor scríóbh mé aon rud sa dialann i gceann tamall ar fad! Bím ag labhairt ar an IGTF foram go minic.

Chuir mé ainm nua ar an piscín: "Súil Eile", mar a deirtear ar TG4 (staisiún teilifís as Gaeilge). Déir T S Eliot "Is deacair a bheith ainmneacha a chur ar na cait", agus bhí an ceart aige. Ar aon chaoi, tá mo mhadadh Dougal agus mo chat cairdiúil go leor. Bím Dougal an cat a ghruimeaireacht ro-mhinic. Tá "punk hairdo" ag an creatúr bocht! Nuar atá sí níos sine, beith sí abalta í féin a chosaint. Go dtí sin, caithfidh mé í a shabháil gach cupla uair.

27 August 2004

Taisce an Sparra

Bhí mé ag an Spar (siopa) inniu, agus bhí an piscín treigthe ann. Tá fhios ag na freastalaí go bhfuil daimh agam leis na hainmhithe, agus chuir iad strus orm an piscín a ghlacadh. Níor mhaith liom an piscín a ghlacadh mar tá ainmhithe go leor agam (madadh agus trí alpaca agam), ach shocraigh mé an piscín ag coinneáil ar feadh aon oíche amháin, agus í a thógáil go dtí an shelter amarach.

Bhí eagla orm nach dtaithníonn sí le Dougal (mo mhadadh). Ach i gceann cupla bomaite, bhí sé ag ní a haighaidh. Is docha go bhfuil muid í a coinneáil. Dhéan Dougal an cinneadh.

Anois tá cat ag mo madadh. Taisce an Sparra is ainm di.

tromluithe

Tá sé ag caitheamh sceana greasaí inniu.

Bíonn tromluithe céanna agam gach oíche le déanaí: Tá mé sa SAM, níl mé cinnte cén fath, agus níl mé abalta teacht ar ais chuig Dún na nGall. Tá scaoll orm. Tá fearg orm mar cuirtear mé sa SAM le cleasaíocht. Agus tá an airgead deoranta. Agus nuair a dhúieoidh mé, níl me cinnte cá bhfuil mé ar feadh cupla bomaite. Ní chreidim go bhfuil mé abhaile ag an dtús.

Níor mhaith liom an tromluithe céanna arís anocht.

24 August 2004

an fál

Chaith mé cupla huaire ag tógáil an fál inné. Dhibir na mioltoigí isteach mé faoi dhearadh. Ta cuma bhruitineach ar m'aghaidh anois. Tá sé ag cur inniu, ach b'fheidir go bhfuil mé abalta an fál a chríochnaithe amárach.

22 August 2004

suíomhanna suimiúil

Más maith leat cluiche diamhar agus alainn, ban triall as samorost, woodcutter, agus 99 rooms.

Agus seo suíomh grinn: angry alien.

faoi bhrú

Tá mé faoi bhrú mar nach bhfuil mo bogearraí (an cluife eachtra) críochnaithe fós. Caithfidh na ""graphics"" an cuid is mó den am.

Tá sé ag cur báisteach arís, agus níl mé abalta obair ar fál na alpacaí.

18 August 2004

bhris an aimsir

Bhris an aimsir ar feadh cupla bomaite, agus chuir mé bia do na halpacaí. Bhí íontach ocras orthu. Ní raibh siad ag ithe an féar nuair a bhí sé báisteach, is docha.

an fál

D'ordaigh mé ábhar don fál (sreang, cuaillí, geataí, srl) cupla lá í shin, agus tháinig sé inné. Tá mé sásta go bhfuil jíp agam anois, mar caithfidh mé na ábhar a iompar go dtí an páirc íochtarach. Tá an bóthar íontach géar!

Tá sé ag cur, agus níl mé abalta obair a dhéanamh ar an fál. Ba mhaith liom bia a thabhair do mo chuid alpaca, ach ní bhíonn aon suim acu i bia nuair atá sé ag báisteach. Tá súíl agam go mbrisfidh sé go luath, ar feadh cupla bomaite. Tá "uair na halpacaí" an t-am is fearr liom agus le mo mhadra.

16 August 2004

ró-gnóthach

Ba mhaith liom laethanta saoire, agus nach bheith aon rud a deanamh ar feadh cupla lá. Ach tá mé ró-gnóthach. Caithfidh mé a bheith réidh leis an cluiche eachtra i gceann cupla seachtaine mar ba mhaith liom é a bheith ar dhíol ag an am Nollaig. Agus caithfidh mé fál a dheisiú thart an pairc íochtarach.

14 August 2004

crop circles

B'fheidir go bhfeadh mé abalta crop circles a dheanamh nuair atá mo chuid alpacaí compoirteach leis an adhastar. Féach ar seo! Bheadh muintir trasna ón bá abalta iad a fheiceáil.

an fál

Caithfidh mé fál a dheisiú thart an pairc íochtarach. Béidh obair go leor ann. Tá cuiditheoir agam anois is arís, ach tá sé ró-gnóthach mé a cuidiú ag an am seo. Ach tá an féar sa pairc uactarach ag ithe, agus caithófár an obáir a dheanamh. So... beidh mé ag óbair air inniú.

Seo mó phlán: Roinnfaidh mé ina dhá leith an páirc. Leis an plán seo, ní bheith an roinnt fál chomh fáda a dheisiú ag an am seo. Agus faoi déaradh, beidh "catch pen" idir an dhá pháirc. Bheidh sé íontach choaithiúl do oiliúint adhastair le halpacaí.

11 August 2004

alpaca

Tar éis curadh na halpacaí ar ais sa pairc uachtarach, thabhair mé bia agus uisce dóibh. Bhí siad sasta a bheith ag ithe as mo lamh, mar is gnath. Ní raibh cuma strús ar bith orthu. Ach bháin na h-imeachtaí inné croitheadh maith asam. Tá mé ar ballchrith fós!

Fuair mé leabhar agus DVD sa phost inniú faoi oiliúint adhastair le halpacaí.

Is doigh go gceapann na feirmeoir eile go bhfuil mé beagnach as mo mheabhair, mar bím i gconaí ag caint leis na ainmhithe. Nuair a bhí muid ag seoladh na halpacai, dúirt mé "no dear, go left, go left, that's it, good alpaca".

10 August 2004

homing alpacas

Cupla bomaite ó shin, nuair a bhí mé ag déanamh reidh an béile, chlois mé bualadh ag an doras. Droch-scéal. D'fhag na hAlpacaí an pairc íochtarach, agus bhí siad ag rith suas an bóthar. Mura raibh an geata dúnta, is dócha go ndeacaigh siad isteach an seanphairc. Ach lean siad ar aghaidh, thar mo theach. Bhí ádh mór agam, agus tháinig cupla feirmeoir mé a cuidiú. Tá siad go leir sa seanphairc anois. Tá an fál le deisiú roimh na hAlpacaí a chúr sa phairc iseal.

seoladh alpaca

D'éirigh go híontach leis! Bhí cuidiú go leor agam... 4 feirmeoir eile. Tá na hAlpacaí socraithe isteach in a n-áit nua. Níl mé abalta iad a fheiceáil tríd an fhuinneog, ach tabharfaidh mé cuairt urthu gach lá. B'fheidir cupla uair sa lae nuair atá sé an t-am le cria (páiste alpaca).

imní

Béidh mé ag seoladh na halpacaí go dtí an pairc íochtarach i gceann cupla huaire. Tá imní orm faoi Tapéis, mar tá sí ag súil le cria (páisti alpaca) i gceann cupla seachtaine. Níor mhaith liom aon strús a chuir uirthi. Ach tá cupla cairde feirmeoir agam ag cuidiú liom, agus beidh gach rud ceart go leor, gan dabht.

09 August 2004

seoladh na alpacaí

Caithidh mé na hAlpacaí a sheoladh go dtí an pairc íochtarach amarach. Tá an féar seo ithe, agus tá an féar thíos ansin ro-ard. Tá fhios agam faoi seoladh alpaca, agus beidh cupla feirmeoir aitiúil agam mé a cuidiú. Bheidh an craic againn, gan dabht!

ag gearradh an féar

Tósaigh mé ag gearradh an féar in aice leis an teach, ach bhí sé beagnach fliuch fós. Bhí sé iontach deacair ag gearradh, agus stad mé go luath. Agus bhí mé ag smaoineamh go gcuirfidh mé na hAlpacaí ar an faiche ar feadh cupla lae. Ach fagfaidh siad aoileach ar an áit. Is trua sin.

08 August 2004

gearradh an féir

Tá an féar le gearradh. Tá cupla planda le plandáil. Caithfidh mé na hAlpacaí a chur sa pairc íseal, ach ceapaim go bhfuil an cosán doshiúlta.

Agus tá mé ag scríobh an cluife eachtra, as Gaeilge. Tá súil agam go bhfuil sé déanta roimh Nollaig, ach níl mé cinnte go bhfuil. Tá mé ag obair seacht lá sa tseachtain, 12 huaire sa lá. Tá mé tuirseach, ach tá athas orm a bheith ag obair ar mo gnó fein.

An broc thú?

An broc thú? Cliceáil anseo agus beidh cinnte.

blog as Gaeilge

Is m'intinn a bheith ag scríóbh sa blog as Gaeilge níos minice. So...

Bhí mé ag súil go mór leis an seisiúin cheoil anocht, ach bhí an pub dubh le daoine, ceolteoirí go háirithe. D'fhág mé an seisiúin mar bhí sé ró-plódaithe. Oh well. Sin mar atá an saol. B'fheidir go rachfaidh mé chuig an seisiún Ghleannta amárach.

Agus má cheapann tú go bhfuil an scéal sin ladrónach, féach ar an blog sin.