31 May 2005

Cluasa abhaile

Tá Cluasa abhaile anois. Nuair a chonaic mé é, bhris mo chroí. Is beag an tairbhe a dhéanfaidh a chosa deiridh dó. d'imigh mé agus ualach ar mo chroí. Bhí an-imní orm i rith na tiomána abhaile.

Ach nuair a tháinig muid abhaile, d'éirigh mo chroí. Bhí Cluasa iontach sásta a bheith abhaile. Déan sé cúpla "bunny hops", agus ansin bhí a fhios agam go gcuirfidh sé in oiriúint.


abhaile = at home
Nuair a chonaic mé = when I saw
bhris mo chroí = my heart broke
Is beag an tairbhe a dhéanfaidh... = ... is/are of little use
cosa deiridh = hind legs
d'imigh mé = I left
agus ualach ar mo chroí = with a heavy heart
Bhí an-imní orm = i was very worried
i rith na tiomána = during the drive
d'éirigh mo chroí = my heart lightened
iontach sásta a bheith = very happy to be
go gcuirfidh sé in oiriúint = that he would adapt

I'm still learning, so don't model your Irish on mine.

30 May 2005

Cluasa ag teacht abhaile

Tá Cluasa ag teacht abhaile amárach! Dúirt an tréidlia go bhfuil beagán pairilis sna cosa deiridh, agus níl aon mhothú sna lapaí. Ach tá sé ábalta na cosa deiridh a úsáid beagán; tá sé ábalta litter-box a úsáid. Bíonn sé ag ithe go maith. Níl muid cinnte go mbeidh sé ina chló féin arís riamh, ach beidh an-áthas ag mise agus Dougal an créatúr abhaile arís. Tabharfaidh muid iontach aire dó.


ag teacht abhaile = coming home
ag caint le = talking to
tréidlia = vet
beagán = some
pairilis = paralysis
na cosa deiridh = hind legs
mothú = sensation
lapaí = paws
úsáid = use
go mbeidh sé ina chló féin arís = that he will recover fully
Tabharfaidh muid iontach aire dó = we will take good care of him

I'm still learning, so don't model your Irish on mine.

27 May 2005

Fánacht

Tá má tar éis ag caint leis an tréidlia, agus tá Cluasa beagán níos fearr anois. Tá sé ag anáil níos éasca arís. Dúirt an tréidlia nach gá leis eotanáis ag an bpointe seo, caithfidh muid just wait and see. Tá Cluasa níos compordaí anois, agus ba é sin m'imní.

Tá Dougal ag lorg i ngach áit ar a chara.


ag caint le = talking to
tréidlia = vet
beagán = somewhat
níos fearr = better
ag anáil = breathing
níos éasca = more easily
...nach gá le = ...that it is not necessary
eotanáis = euthanasia
ag an bpointe seo = at this point
caithfidh muid= we must
níos compordaí = more comfortable
ba é sin m'imní = that was my worry
ag lorg = searching
gach áit = everywhere

I'm still learning; don't assume my Irish is correct.

Cluasa ar meathlú slainte

Níl Cluasa go maith ar chor ar bith. Tá an anáil i mbarr a ghoib aige arís. Ceapaim gur eotanáis an rud ceart a dhéanamh.

26 May 2005

Cluasa ag feabhsú

Tá Cluasa ag feabhsú! Tá sé ábalta na cosa deiridh a úsáid beagáinín, agus tá sé ag anáil níos éasca. Níl sé thar an mbarra go fóill, ach dúirt an tréidlia go bhfuil sé ag feabhsú i bhfad níos tapa ná mar a bheadh coinne aige.

25 May 2005

Cluasa Bocht

Tá Cluasa Bhandhearga (cat mo mhadadh) tinn. Bhí sé ceart go leor ar maidin, nuair a éirigh mé. Ach cúpla uair tar éis sin, chuala mé "mew". Chuaigh mise agus Dougal an cat a fháil, agus bhí sé faoin leaba. Ní raibh sé ábalta a chosa deiridh a úsáid, agus bhí an anáil i mbarr a ghoib aige. Tá an tréidlia uair is leath ón teach, agus ní raibh mé cinnte go mairfeadh sé an turas. Ach mhair sé. Is gá leis an tréidlia X-rays agus scrúduithe eile, agus mar sin, chuaigh mé abhaile.

Chuir an tréidlia glaoch orm níos moille, agus dúirt sé gur téachtán fola a bhí i gceist. Thug sé leigheas frith-théachtán dó, agus tá an cat ar ocsaigin anois. Níl aon rud a dhéanamh ach fánach. B'fhéidir go bhfuil scéal againn amárach.

22 May 2005

Wombat's Wise Eurovision Observations

Ní raibh mé ag amharc an Eurovision ach ar son ainmeacha na tíórtha as Gaeilge a cleachtadh. Sin an fhirinne. ;^)

Beidh sé beagáinín depressing gan Éire sa cluiche ceannais. Ach beidh mé ag amharc.

An bhfaca sibh an cailín leis an flame thrower?

Tá an Ungaire as gléas, ach tá na rinceoirí go maith.

Is amhránaí thar barr í an bean as Málta, ach bhí an amhrán leadránach.

Is saghas Poison/Whitesnake rip-off an banna as An Ioruaidh.

Is breá liom an Mamó as Muldova!

Amhránaí eile thar barr í an bean as Iosrael, beagáinín ina cosúil le Kate Bush. Ach arís, bhí an amhrán leadránach.

Tá Rónán Keating ag canadh ar son an Danmhairg.

Rocann An Ucráin! Seo an t-aon amhráin amháin le hanam! Tug faoi deara nár scríobhadh an t-aon amhráin mhaith ar son An Eurovision. An Ucráin abú!

Bíonn Abba beo agus ina gcónaí i gCroatia.

Cén fath nach bhfuil aon rinceorí fireann agamsa?

21 May 2005

peist

Tá mé ag obair ar an fál nuair atá an t-am agam, agus nuair atá an aimsir go maith. Caithfidh mé é a chríochniú i gceann ceithre nó cuig seachtaine, mar bíónn na halpacaí ag ithe an féar go tapa.

Nuair a theann mise agus Dougal sios go dtí na halpacaí, tháinig madadh beag eile go minic. Is mór an crá é. Nuair nach bhfuil sé ag éirí Dougal a "hump", tá sé ag mún ar gach rud ar fáil. Inniu, thosaigh sé mún ar Dougal bocht!!! Bhí fearg orm, cinnte, agus sheol mé amach an peist. Ach is deacair an madadh sin a choinneal amuigh. Is éasca duit dul faoin fál.

15 May 2005

Cé ar breá leis an tseacláid?

Cé ar breá leis an tseacláid?
Is maith le cách an tseacláid!
Ní fuath le héinne 'n tseacláid
Mar is maith le cách an tseacláid!

Cé ar breá leis an tseacláid?

02 May 2005

ag rómhar

Tá mé ag tógáil cupla geataí nua, agus ag rómhar poill poist leis. Tá mé ag dul i bhfeabhas le chleactadh. Bhí an chead pholl éasca go leor, ach chaith mé trí chloch mhór a thógáil amach leis an dara cheann.

Thiomáin mé sé nó seacht bpost isteach an balla clocha. Ní raibh sé éasca na seanphoill (cá raibh na seanphoist) a fháil.