16 November 2008

OpenDNS - Treoir Gearr do Usáideorí Gentoo

Nóta: Glacaim go bhaineann tú úsáid as dhcpcd. (Mura rinne tú rud speisialta nuair a shuiteáil tú Gentoo, is dócha go fíor sin. Le fanacht amach ón bhaoil, seiceáil é mar seo: ps -ef | grep dhcpcd. D'fheicfeá /sbin/dhcpcd sa liosta.)

ROGHNACH: Mura rinne tú é cheana féin, is fiú duit emerge-áil bind-tools dá bhrí dig agat. Níl sé de dhíth ort le húsáid OpenDNS, ach beidh sé níos éasca bheith cinnte go bhfuil DNS ag dul chuig na freastalaí ceart.

1. Socraigh é. Cuir /etc/conf.d/net in eagair agus ionsaigh/eagair an abairt seo:

dhcpcd_eth0="-R"

Beidh an mír i gceist mar seo:

config_eth0=( "dhcp" )
dhcp_eth0="nodns nontp nonis"
dhcpcd_eth0="-R"

Cuir /etc/resolv.conf in eagair agus ionsaigh/eagair na habairtí seo:

nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

2. Tósaigh é. Mar root, cuir isteach an abairt seo:

/etc/init.d/net.eth0 restart

3. Scrúdaigh é. Seo an cúis a mhól mé suiteáil bind-tools. Thug an ordú dig níos mó eolais ná nslookup.

dig www.opendns.com

Beidh a toradh mar seo:

; <<>> DiG 9.4.2-P2 <<>> www.opendns.com
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7419
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.opendns.com. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.opendns.com. 30 IN A 208.67.219.101

;; Query time: 927 msec
;; SERVER: 208.67.220.220#53(208.67.220.220)
<-- freastalaí OpenDNS
;; WHEN: Sat Nov 15 18:46:44 2008
;; MSG SIZE rcvd: 49

4. (OPTIONAL) ROGHNACH. Is féidir leat teasc áitiúil a shocrú sa dóigh nár ar do ríomhaire dul ar ais chuig OpenDNS le athcheistiú. Bain mé úsáid as dnsmasq.

emerge dnsmasq

Cuir na sainroghanna seo i /etc/dnsmasq.conf (le caoinchead ó HostingFu)

domain-needed # Never forward plain names
bogus-priv # Never forward addresses in the non-routed address spaces
no-resolv # Don't use /etc/resolv.conf
no-poll # Don't poll /etc/resolv.conf
server=208.67.222.222 # Forward to OpenDNS's servers
server=208.67.220.220
listen-address=127.0.0.1 # Listen and bind to only localhost
bind-interfaces

Mar root, cuir isteach na habairtí seo:

/etc/init.d/dnsmasq start
rc-update add dnsmasq default


Ná déan dearmad inis do dhcpcd an teasc áitiúil a úsáid:

echo nameserver 127.0.0.1 > /etc/resolv.conf

5. (OPTIONAL) Scrúdaigh arís é. Eisigh an ceist céanna dig (dig www.opendns.com) faoi dhó, agus breathnaigh ar an líne ;; Query time: . An darna uair ba cheart do beagnach ar an toirt mar tá an eolas sa taisc cheana féin.


OpenDNS - Quick Start for Gentoo Users

Note: I assume you're using dhcpcd. (If you didn't do anything fancy when you installed Gentoo, then you're probably using dhcpcd. To be on the safe side, check using ps -ef | grep dhcpcd. You should see /sbin/dhcpcd in the list.)

OPTIONAL: If you haven't already done so, you really should emerge bind-tools so that you will have dig. This isn't necessary for using OpenDNS, but it will make it easier to be certain that DNS is going to the correct servers.

1. Configure it. Edit /etc/conf.d/net and insert/edit the following line:

dhcpcd_eth0="-R"

The relevant section of will look something like this:

config_eth0=( "dhcp" )
dhcp_eth0="nodns nontp nonis"
dhcpcd_eth0="-R"

Edit /etc/resolv.conf and insert/edit the following lines:

nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

2. Start it. As root, enter the following command:

/etc/init.d/net.eth0 restart

3. Test it. This is why I recommended emerging bind-tools. The dig command will give you a little more information than nslookup.

dig www.opendns.com

The result should look like this:

; <<>> DiG 9.4.2-P2 <<>> www.opendns.com
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7419
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.opendns.com. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.opendns.com. 30 IN A 208.67.219.101

;; Query time: 927 msec
;; SERVER: 208.67.220.220#53(208.67.220.220)
<-- OpenDNS server
;; WHEN: Sat Nov 15 18:46:44 2008
;; MSG SIZE rcvd: 49

4. (OPTIONAL) Make it faster. You can set up a local cache so your computer doesn't have to go back to OpenDNS for subsequent queries. I used dnsmasq.

emerge dnsmasq

Use the following configuration in /etc/dnsmasq.conf (courtesy of HostingFu)

domain-needed # Never forward plain names
bogus-priv # Never forward addresses in the non-routed address spaces
no-resolv # Don't use /etc/resolv.conf
no-poll # Don't poll /etc/resolv.conf
server=208.67.222.222 # Forward to OpenDNS's servers
server=208.67.220.220
listen-address=127.0.0.1 # Listen and bind to only localhost
bind-interfaces

As root, enter the following commands:

/etc/init.d/dnsmasq start
rc-update add dnsmasq default

Don't forget to tell dhcpcd to use the local cache:

echo nameserver 127.0.0.1 > /etc/resolv.conf

5. (OPTIONAL) Make sure it got faster. Run the same dig query (dig www.opendns.com) twice in a row, and look for the ;; Query time: line. The second time it should be nearly instantaneous because the information is already in the cache.

11 July 2008

Gnome Do

Tá mé ag baint úsáid as Katapult feidhmchláir a thosú le tamall fada. Ach d'aimsigh mé clar gur níos fearr liom, Gnome Do. Tá sé ina cosúil le Quicksilver ar Mac.

Bíonn an cuid is mó de na lainseálaí tascanna faoi thiomáint roghchláir. Ní mór duit coinnigh do chuid roghchláir eagraithe, ach níl sin éasca má úsáideann tú a lán feidhmchláir agus tú i gcónaí suiteáil cinn nua. Is minic gur chuimhin liom an catagóir a chuir mé an feidhmchlár faoi.

Ach tá córas difriúil i nGnome Do. Is feidir leat clóscríobh cúpla carachtar, agus molfaidh Gnome Do an feidhmchlár a ba mhaith leat. (Tá Katapult ábalta é sin a dhéanamh, ach tá sé níos teorantaí ná Gnome Do.) Cuireann Gnome Do in oiriúint do do nósanna, agus éiríonn na tuairimí níos fearr.

Note: Tá an ebuild Gentoo do Gnome Do mascáilte faoi láthair. Seo an chaoi a shuiteáil mé Gnome Do:

flagedit gnome-extra/gnome-do -- +~x86
flagedit dev-dotnet/dbus-glib-sharp -- +~x86
flagedit dev-dotnet/dbus-sharp -- +~x86

I've been using Katapult as my application launcher for a while, but I've found something I prefer Gnome Do. It's inspired by Quicksilver on Mac.

Most app launchers are menu-driven. You have to keep your menus organised, which isn't easy if you have a lot of apps and you're always installing new ones. I often forget which category I put an app under.

But Gnome Do uses a different approach. You can type a couple of letters, and Gnome Do will suggest the application it thinks you want. (Katapult does this too, but in a more limited way.) Gnome do adapts to your habits, and gets better at guessing.

Note: The Gentoo ebuild for Gnome Do is currently masked. Here's how I installed it:

flagedit gnome-extra/gnome-do -- +~x86
flagedit dev-dotnet/dbus-glib-sharp -- +~x86
flagedit dev-dotnet/dbus-sharp -- +~x86


I know dozens of languages (of the computer variety), and I'm fluent in Java. But alas, my Irish is full of syntax errors and isn't Turing-complete. So don't model your Irish on mine.

10 June 2008

spreagadh eacnamaíochta

Fuair mé seic spreagadh eacnamaíochta! Ní raibh mé ag súil leis mar níl mé i mo chónaí sa SAM le blianta. Hmmm... cad a cheanódh mé? Rud éigin ríomhaireachta, is dócha.

I got an economic stimulus cheque! I wasn't expecting one because I'm not resident in the US. Hmmm... what to buy? Perhaps something computer-y

15 May 2008

An freagra

Cúpla lá ó shin, thaispeáin mé an scáilghraf seo daoibh, agus d'iarr mé oraibh buille faoi thuairim a thabhairt cad é an bainisteoir fuinneog ann. Anois, tá sé in am an rún a ligean le gach duine. Seo bainisteoir fuinneog réasúnta nua, darb ainm Openbox. Tá sé bunaithe ar Blackbox (Kevin, bhí tú beagnach ceart!), tá sé iontach sochumraithe fríd XML, agus tá sé gasta.

A few days ago, I showed you this screenshot and invited guesses as to what window manager is depicted. Now it's time to reveal the secret. This is a fairly new window manager called Openbox. It's based on Blackbox (Kevin, you were nearly right!), it's very easy to configure using XML, and it's fast.

I'm a learner and I make mistakes. My Irish is not for use in nuclear reactors.

12 May 2008

Teicleid: aicearra cuardaigh

Agus mé ag úsáid Firefox, bíonn a lán cluaisín oscailte agam le foclóirí Ghaeilge de gnáth. An Foclóir Beag, Focal.ie, acmhainn.ie, Credo (sin suíomh rannpháirtí, ach is dócha go bhfuil ball ar fáil saor in aisce fríd do leabharlann aitiúil) agus mar sin de. Ach tá caoi níos fearr agam anois.


Mar shampla: Ma ba maith leat aicearra le Focal.ie, teigh chun an suíomh (http://www.focal.ie/home.aspx). Deaschliceáil ar an bocsa cuardaigh, agus roghnaigh "Cuir lorgfhocal leis an cuardach seo...". (Má tá tú ag úsáid Firefox as Béarla, ceapaim go bhfuil an roghnú "Add a keyword for this search..." nó rud mar sin.) Mar ainm, clóscríobh "Focal.ie". Mar lorgfhocal, úsáid rud gearr agus sochuimhnithe mar "fie". Cliceáil "Cuir leis" (nó "OK") agus sin a bhfuil. Ansin cuirfidh tú "fie focal" sa suíomhbharra (location bar) Focal.ie a chuardach.

When I use Firefox, I usually have a bunch of tabs open to Irish dictionaries. An Foclóir Beag, Focal.ie, acmhainn.ie, Credo (a subscriber site, but you may be able to get a free subscription through your local library) and the like. But now I have a better way.

For example, if you want to create a shortcut to Focal.ie, go to the site (http://www.focal.ie/home.aspx). Right-click on the search box and select "Cuir lorgfhocal leis an cuardach seo...". (If you use Firefox in English, I think the selection is "Add a keyword for this search..." or something like that.) For name, type "Focal.ie". For the keyword, type something short and memorable like "fie". Click "Cuir leis" (or "OK") and you're done. Then you can type "fie focal" in the location bar to search Focal.ie.

I'm a learner, and I make plenty of mistakes, so don't model your Irish on mine!

09 May 2008

bainisteoirí fuinneog

Cuid de na fáthanna is maith liom Linux ná bheith ábalta roghnú idir a lán bainisteoirí fuinneog. Bainfidh mé triall as bainisteoir fuinneog eile gach cúpla mhí! Seo screenshot ar an ceann is fearr liom faoi láthair. (Níl feidhmchlár ar bith tosaithe agam.Sin an cúlra réamhshocrú.)

Leadránach, an dúirt tú? Bhuel, is úsáideoir neamhchoitianta mé. Is fearr liom gach feidhmchlár a bheith lánscáilean, agus mé Alt-Tabáil eatarthu. Ní fheicim an deasc ach nuair a thosaíonn an bainisteoir fuinneog. Ní tascbharraí de dhíth orm. Ní maith liom rud ar bith le feiceáil seachas an feidhmchlár atá mé ag úsáid ar an bhomaite. Shocraigh mé ceangail eochracha na feidhmchláranna is fearr liom a thosú, nó an roghchlár a tharraingt anuas. Is cóiriúil deasc íostach don intinn beothach.

Agus mar sin de, cad é an bainisteoir fuinneog atá mé ag úsáid faoi láthair? Féach ar an phictiúr arís agus tóg buille faoi thuairim sa mhír tráchta.


One of the things I like best about Linux is having a wide choice of window managers. I try a new one every few months! Here's a screenshot of my fave at the moment. (No apps have been started yet. This is the default background.)

Boring, I hear you say? Well, I'm an unusual user. I prefer to work with all my apps full-screen, Alt+Tabbing between them. I only see the desktop when I start the manager. I've no use for taskbars. I don't want to see anything except the app I'm using at that precise moment. I've set up key bindings to launch my favourite apps, or to raise the menu. A minimalist desktop suits a lively mind.

So, what window manager am I using at the moment? Look at the screenshot again and take a guess in the comment section.


I'm a learner, and I make plenty of mistakes, so don't model your Irish on mine!

27 April 2008

Caisleán Óir

Ba mhaith liom scríobh ar an bhlog seo níos minice, ach is deacair an t-am a fháil teachtaireachtaí fada a scríobh. Mar sin de, bainfidh me triall as scéim nua: ag scríobh teachtaireachtaí bheag, ach níos minice.

Tá grúpa againn ag léamh Caisleán Óir le chéile. Tá muid ag cur Béarla ar cúpla alt, ag déanamh sealaíocht, agus pléann muid na píosaí deacra. Má tá suim agatsa, féach ar an nasc seo:

http://www.irishgaelictranslator.com/translation/viewtopic.68970.html