12 November 2010

aptitude install git doesn't!

Nach sílfeá gurb é an rud a dhéanfadh an t-ordú aptitude install gitgit a shuiteáil? Bhuel, ní bheadh an ceart agat. Ina áit sin, cuir an líne seo le /etc/apt/sources.list:

deb http://backports.debian.org/debian-backports lenny-backports main contrib non-free

Agus ansin, clóscríobh an t-ordú seo:

aptitude -t lenny-backports install gitRunning aptitude install git on Lenny doesn't actually install git! Instead, put the following in /etc/apt/sources.list:

deb http://backports.debian.org/debian-backports lenny-backports main contrib non-free

And then do:

aptitude -t lenny-backports install git

No comments: